ดูรายการ คนสู้โรค (รู้ทันโรคจากการท่องเที่ยว) ย้อนหลัง วันที่ 10 มีนาคม 2557 ดูรายการ คนสู้โรค ย้อนหลัง

image-37008.jpg

ดูรายการ คนสู้โรค (รู้ทันโรคจากการท่องเที่ยว) ย้อนหลัง วันที่ 10 มีนาคม 2557 ดูรายการ คนสู้โรค ย้อนหลัง
 
คนสู้โรค
 
ดูคนสู้โรคล่าสุด วันที่ 10 มีนาคม 2557
คนสู้โรค วันที่ 10 มีนาคม 2557 นำเสนอแนวทางการรู้ทันโรคจากการท่องเที่ยว และปัญหาหมอกควันจากการเผาป่า โดย “นพ.โสภณ เมฆธน” อธิบดีก…

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: