ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง บันทึกกรรมย้อนหลัง (ฮีโร่) วันที่ 14 ธันวาคม 2556

image-26685.jpg

ดูบันทึกกรรมย้อนหลัง บันทึกกรรมย้อนหลัง (ฮีโร่) วันที่ 14 ธันวาคม 2556
บันทึกกรรม
บันทึกกรรมย้อนหลัง (ฮีโร่) วันที่ 14 ธันวาคม 2556
บันทึกกรรม เสาร์ ที่ 14 ธันวาคม เสนอตอน ฮีโร่ เมื่อหนุ่มกระจอก(เชน พี่มาก) ได้พลังพิเศษ สามารถอ่านความคิดคนอื่นได้ จึงใช้ความสามรถนี้ตามจีบเปรียว (ไอซ์ อภิษฏา)ได้…

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: