ดูละครรักสุดฤทธิ์ย้อนหลัง ดูรักสุดฤทธิ์ย้อนหลัง (ตอนที่6) วันที่ 13 ธันวาคม 2556

image-26488.jpg

ดูละครรักสุดฤทธิ์ย้อนหลัง ดูรักสุดฤทธิ์ย้อนหลัง (ตอนที่6) วันที่ 13 ธันวาคม 2556
รักสุดฤทธิ์รักสุดฤทธิ์
รักสุดฤทธิ์ย้อนหลัง (ตอนที่6) วันที่ 13 ธันวาคม 2556
ละคร รักสุดฤทธิ์ ตอนที่6 ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556
ธรรม์(บีม) ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และถูกถอดออกจากคดีพิเศษ ด้าน อ…

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: