ดูครัวคุณต๋อยย้อนหลัง ครัวคุณต๋อยย้อนหลัง (เป็ดพะโล้&ขนมกล้วย) วันที่ 11 ธันวาคม 2556

ดูครัวคุณต๋อยย้อนหลัง ครัวคุณต๋อยย้อนหลัง (เป็ดพะโล้&ขนมกล้วย) วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ครัวคุณต๋อย
ครัวคุณต๋อยย้อนหลัง (เป็ดพะโล้&ขนมกล้วย) วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ครัวคุณต๋อย ในช่วง แน่ะนำ ทางรายการ ครัวคุณต๋อย ช่วงแน่ะนำ แจกกระทะและทางรายการยังชวนมาชิมเมนู  เป็ดพะโล้ ร้าน สมชัยเป็ดพะโล…

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: