ดูคมชัดลึกย้อนหลัง คมชัดลึกย้อนหลัง (ปฎิรูป…เลือกตั้ง) วันที่ 11 ธันวาคม 2556

image-26341.jpg

ดูคมชัดลึกย้อนหลัง คมชัดลึกย้อนหลัง (ปฎิรูป…เลือกตั้ง) วันที่ 11 ธันวาคม 2556
คมชัดลึก
คมชัดลึกย้อนหลัง (ปฎิรูป…เลือกตั้ง) วันที่ 11 ธันวาคม 2556
คมชัดลึก ปฎิรูป…เลือกตั้ง? ผู้ร่วมรายการ ปรีดา คงแป้น กรรมการสมัชชาปฎิรูป มูลนิธิชุมชนไท, ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: