ดูคมชัดลึกย้อนหลัง คมชัดลึกย้อนหลัง (ปฎิรูป…เลือกตั้ง) วันที่ 11 ธันวาคม 2556

ดูคมชัดลึกย้อนหลัง คมชัดลึกย้อนหลัง (ปฎิรูป…เลือกตั้ง) วันที่ 11 ธันวาคม 2556
คมชัดลึก
คมชัดลึกย้อนหลัง (ปฎิรูป…เลือกตั้ง) วันที่ 11 ธันวาคม 2556
คมชัดลึก ปฎิรูป…เลือกตั้ง? ผู้ร่วมรายการ ปรีดา คงแป้น กรรมการสมัชชาปฎิรูป มูลนิธิชุมชนไท, ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: