ดูรักสุดฤทธิ์ย้อนหลัง รักสุดฤทธิ์ย้อนหลัง (ตอนที่4) วันที่ 7 ธันวาคม 2556

ดูรักสุดฤทธิ์ย้อนหลัง รักสุดฤทธิ์ย้อนหลัง (ตอนที่4) วันที่ 7 ธันวาคม 2556
รักสุดฤทธิ์รักสุดฤทธิ์
รักสุดฤทธิ์ย้อนหลัง (ตอนที่4) วันที่ 7 ธันวาคม 2556
ละคร รักสุดฤทธิ์ ตอนที่4 ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556
ชนมน(พั้นซ์) กลับมาบ้านและพบว่าชูชัย(สมเล็ก) เป็นหนี้จากการกู้เงินนอกระบบ ชนมนจึงแบก…

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: