ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง คือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง (ตอนที่ 3) วันที่ 8 ธันวาคม 2556

ดูคือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง คือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง (ตอนที่ 3) วันที่ 8 ธันวาคม 2556
คือหัตถาครองพิภพ
คือหัตถาครองพิภพย้อนหลัง (ตอนที่ 3) วันที่ 8 ธันวาคม 2556
ละคร คือหัตถาครองพิภพ  บทประพันธ์ : น้ำอบ
ละคร คือหัตถาครองพิภพ  บทโทรทัศน์ : วรพันธ์ รวี
ละคร คือหัตถาครองพิภพ  กำกับการแสดง : จรูญ ธ…

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: