ดูคมชัดลึกย้อนหลัง คมชัดลึกย้อนหลัง (ทางออก 9) วันที่ 5 ธันวาคม 2556

ดูคมชัดลึกย้อนหลัง คมชัดลึกย้อนหลัง (ทางออก 9) วันที่ 5 ธันวาคม 2556
คมชัดลึก
คมชัดลึกย้อนหลัง (ทางออก 9) วันที่ 5 ธันวาคม 2556
คมชัดลึก ทางออก ? (9) ผู้ร่วมรายการ รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ อาจารย์อาวุโสภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศา­สนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.ทวี สุรฤทธิกุ…

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: