จันทร์พันดาวย้อนหลัง ดูจันทร์พันดาวย้อนหลัง (อบ จิระพา คำแสน VS ศร อดิศร เชื้อประทุม) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

จันทร์พันดาวย้อนหลัง ดูจันทร์พันดาวย้อนหลัง (อบ จิระพา คำแสน VS ศร อดิศร เชื้อประทุม) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
จันทร์พันดาว[/caption]
จันทร์พันดาวย้อนหลัง  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
จันทร์พันดาว 18 พฤศจิกายน 2556 คืนวันจันทร์นี้ ย้อนหลัง ล่าสุด เวทีการต่อสู้ด้วยเสียงเพลง พบกับการแข่งขันระหว่าง อบ…

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: